Meditate

การขัดเกลาจิตใจด้วยการนั่งสมาธิ เพื่อตามความสอนทางศาสนา

ศาสนา และรวมไปถึงวัฒนธรรมสิ่งต่างๆเหล่านี้ ล้วนแล้วแต่มีเหตุมีผลของมันอยู่แล้ว เพื่อเป็นการขัดเกลาจิตใจและคำสอนต่างๆ ให้อยู่กับร่องกับรอยรวมไปถึงมีศิลธรรมต่างๆที่ดีงาม ที่มากที่สุดในการดำเนินชีวิตของคนเราเป็นอย่างมากเลยก็ว่าได้ แต่สิ่งหนึ่งที่เรียกได้ว่าขาดไม่ได้ ในปัจจุบันนี้เลยก็คือการนั่งสมาธิหรือ การทำสมาธิเพราะนี่คืออีกหนึ่งหลัก ปฏิบัติการที่เป็นเหมือนดั่งไฟเย็น ที่เรียกได้ว่าสามารถที่จะฝึกการตั้งมั่น จดจ่อ และรวมไปถึงการแน่วแน่ในสิ่งใด สิ่งหนึ่งได้ในระหว่างระยะทางเวลาหนึ่งที่จะช่วยให้สมอง หรือการปฏิบัติเกิดความสงบมากยิ่งขึ้น และรู้สึกว่าตัวเองมีสมาธิ และมีชีวิตมากยิ่งขึ้นอีกด้วย  จึงทำให้กันทำสมาธินั้น ถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งสิ่งที่ค่อนข้าง มีความน่าจะเป็นและความชัดเจนและมีการปฏิบัติกันมายาวนานหลายพันปีแล้วอีกด้วย […]

Read more →