หลวงปู่แหวน

5 เหรียญหลวงปู่แหวนยอดนิยม

หลวงปู่แหวน สุจิณโณ สุดยอดพระเกจิอาจารย์แห่งล้านนา ผู้ได้รับสมญานามว่า “พระอริยสงฆ์ผู้เปี่ยมล้นด้วยเมตตาธรรม” เป็นที่ยกย่องและเลื่อมใสศรัทธาของพุทธศาสนิกชนชาวไทยทั่วทั้งประเทศ นอกจากนี้ วัตถุมงคลต่างๆ ของท่าน ก็ล้วนได้รับความนิยมสะสมและเป็นที่หวงแหนยิ่งนัก…

View More 5 เหรียญหลวงปู่แหวนยอดนิยม